top of page

Boekenrubriek

Suggesties voor boeken binnen handbereik ...

'Bhagavadgita'

 

'Bijbel'

 

Boeken over Sathya Sai Baba...

 

Veel van de hier genoemde en andere spirituele boeken zijn aanwezig in onze bibliotheek.

From darkness towards light

from the heart of devotees of Bhagawan Sri Prabhuddanada Saraswati Maharaj (Swami Sri Gopal Baba)

Auteurs: Sita van den Nieuwendijk & Linda Abrol

 

Did you ever experience something that turned out to be life changing ? The people who shared their stories in this book certainly did. 

Sometimes these experiences were like a storm, sometimes like whisper in the night, barely noticed at the time.

They had two things in common. They did in fact change the lives of those involved and they were all initiated by a saint , Swami Sri Gopala Baba. His heart is like an ocean of compassion for those who seek their own deep truth. May these stories be a contribution  to our awakening in a new age of love and may they lead us back into the silence where the divine voice can be heard

"One should never waste time but use this precious life to walk towards the path of All pervasiveness, from the darkness of ignorance towards the light of ' Divine Knowledge '. " -  Swami Sri Gopal Baba

"Once a wise man said : 'First believe that it may be true, then investigate like Sherlock Holmes. And when as a result experience comes, faith will settle in your being.'  - Kannaiah van Velzen

from darkness towards light cover.jpeg

'Ramakrishna, gesprekken opgetekend door M'

 

Samenvatting: Gesprekken opgetekend door M. De waarheid is één. Wijzen noemen haar met verschillende namen. Zoveel geloven, zoveel wegen.

Ramakrishna (1836-1886) was een van de belangrijkste denkers van het hindoeïsme van de vorige eeuw. Zijn invloed werkt tot op heden sterk door. Veel van de huidige Indiase goeroes zijn door hem beïnvloed, en veel van het moderne denken aldaar is door hem bepaald. Het is dan ook goed dat er een boek over hem is uitgekomen. De auteur is iemand die in de traditie van hem staat. Hij geeft een uitvoerige levensbeschrijving van Ramakrishna en laat daarna deze filosoof zelf aan bod komen. Hij schets steeds een deel uit het leven van Ramakrishna waarin deze dan een antwoord geeft op een vraag van een volgeling. Het is een goed boek. Voor iedereen die zich met de oosterse religies bezighoudt onmisbaar.

'Zeven dagen Shirdi Sai'

-verhalen over Shirdi Sai Baba-

Auteur: Koen van Velzen (Satrughna)

 

Samenvatting: Voor zijn volgelingen was Sai Baba van Shirdi (1835-1918) een Avatar: God zelf die op aarde incarneert om de mensheid spiritueel te verheffen. In dit boek zijn een groot aantal verhalen gebundeld waarin toegewijden hun ervaringen met Shirdi Sai hebben weergegeven. Dit verklaart meteen de toon van dit boek: devotioneel, oproepend tot overgave aan de guru.


Niet alleen de verhalen zijn van uiteenlopende aard, ook het karakter van Shirdi Sai Baba zelf kende vele vaak tegenstrijdige aspecten. Zo komt een beeld naar voren van een bijzonder veelzijdig leermeester, die niet gaf om roem of uiterlijk vertoon, maar zonder ophouden werkte aan het verheffen van zijn toegewijden. 
Deze vertaling omvat naast alle verhalen uit de Sri Sai Satcharitra ook vele minder bekende verslagen. Een bijzonder, historisch boek, dat de lezer als vanzelf uitnodigt en meeneemt in het leven van Sai Baba van Shirdi.

 

* Het boek is ook in de tempel verkrijgbaar. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting Sri Sai Mandiram.

The power of purity

Essential Essays & Answers About Spiritual Paths & Liberation

Auteur: Mohanji

the power of purity mohanji.jpg

'Ramayana van Narada Kush'

 

Samenvatting: Ramayana en haar diepere betekenis van deze tijd. De Ramayana is een heilig geschrift met een diepgaande symboliek. Zij geeft heel nauwkeurig en gedetailleerd elke stap aan in het proces van innerlijke groei. Hoewel de zwaartekracht pas in de 18de eeuw door de mens werd ontdekt, is zij toch van alle tijden. Omdat we op dit moment getuige zijn van een indrukwekkende transformatie in de wereld (economisch, politiek, klimatologisch, spiritueel etc.) en ieder van ons daarvan onderdeel uitmaakt, is het lezen of horen van de Ramayana juist in onze tijd van onschatbare waarde. De Ramayana geeft inzicht in de menselijke geest en laat zien hoe wij meer in contact kunnen komen met de liefdevolle bron die in ons allemaal aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan de hoofdrolspeler Rama.

De edele prins is de verpersoonlijking van het oneindige en liefdevolle bewustzijn. Rama valt in dit epos als een blok voor Sita, geboren uit een pas geploegde akker. De bekoorlijke prinses belichaamt onder meer het aardse, de vruchtbaarheid en het intellect. Sita wordt ontvoerd door duistere krachten en het is aan Rama om haar te redden. Hulp is er van de creatieve en grappige aap Hanuman, die als trouwe vriend het begrip dienstbaarheid een diepere betekenis geeft. Al deze figuren zijn aspecten van ons ware zelf, dat als een schat verscholen ligt achter het diepe woud van de gedachten. Wie de Ramayana met aandacht leest, zal uiteindelijk weten wie we werkelijk zijn.

'Mahābhārata'

Auteur: Krishna Dvaipayana Vyasa H. Verbruggen

Samenvatting: De oud-lndische Mahabharata vertelt over de noodlottige vete tussen twee takken van de Bharata-dynastie, die uitloopt op de bijna totale ondergang van het geslacht. Details wijzen erop dat het ontstaan moet zijn in het gebied tussen Ganges en Yamuna in India. De kern is waarschijnlijk in de vierde/vijfde eeuw v. Chr. vastgelegd.

Het verhaal wil duidelijk maken dat de aaneenschakeling van geboren worden, sterven, weer geboren worden etc. eeuwig doorgaat. Slechts voor hen die begrijpen dat alles één geheel vormt, hebben dood en geboorte hun betekenis verloren

'Vingerwijzigingen van Ramana Maharshi'

Auteur: Ramesh S. Balsekar

Samenvatting: Ramana Maharshi gaf er de voorkeur aan om in stilte te onderrichten. Als hij woorden gebruikte, dan deed hij dat spaarzaam en met groot dramatisch effect. Hardnekkig focussen op wat hij als onderricht gaf was een voorwaarde. Dit boek is anders, zelfs voor wie al veel boeken van Ramana Maharshi gelezen heeft. Het is de meest compacte en toegankelijke tekst die beschikbaar is van Ramana Maharshi, met aanvullingen en annotaties van Ramesh Balsekar, van wie bekend is dat hij de advaita voor de westerse geest buitengewoon duidelijk heeft kunnen verwoorden.

'Apprenticed to a Himalayan Master'

De auteur Sri 'M' is een buitengewoon persoon. Zijn uniciteit ligt niet alleen in het feit dat hij op 19 ½ jarige leeftijd vanuit Kerala naar de met sneeuw begroeide Himalaya reisde; hij ontmoette daar - en leefde enkele jaren met - een 'real-time' yogi, Babaji, maar ook dat hij zo'n ongewone en avontuurlijke verkenning zou moeten ondernemen, gezien zijn niet-hindoeïstische geboorte en antecedenten.

'De Zielsbestemming'

Auteur: Michael Newton

In dit boek doen 67 mensen verslag van hun leven tussen de levens in. De genoemde ervaringen werden opgetekend, nadat de betrokkenen in een diepe hypnose waren gebracht.

Ze onthullen unieke informatie over:

- ons doel op aarde;

- spirituele plekken waar zielen heengaan na de dood;

- de verbinding tussen ziel en brein;

- soulmates;

- zielenreizen tussen de levens in;

- hoe zielen geleid worden, en hoe ze zich verbinden en verzoenen met de levenden;

- waarom wij bepaalde lichamen kiezen.

IK ben er gewoon nog 

Auteur: Nicolette van Nieuwenhuizen

Samenvatting: De ervaringen van de onbevangen, enthousiaste Tygo in het hiernamaals zijn hartverwarmend. Ze geven inzicht in de grootsheid en de kracht van de mens, en wat we kunnen doen om gelukkiger te zijn. Tygo vertelt uitgebreid over het leven na de dood, en de moeilijke keus die hij moet maken voor het vervolg van zijn reis...

Ik ben er gewoon nog bookcover.jpg

Tweeling als licht geboren

Auteur: Bernadette Von Dreien

 

Samenvatting: In dit eerste boek wordt het verhaal van Christina verteld vanuit het perspectief van haar moeder, Bernadette. Ze beschrijft Christina's bijzondere geboorte, kindertijd en jeugd tot zestien jaar. Het zijn jaren die in het teken staan van wennen aan het leven in de driedimensionale wereld, geschoold worden en beproevingen ondergaan om zich op haar levenstaak voor te bereiden, die Christina samenvat in de drie kernbegrippen vrijheid, waarheid en liefde.

tweeling als licht bookcover.jpg

Ter afwisseling boeken van, om maar wat te noemen:

  • Eckhart Tolle 

  • Dalai Lama 

  • De Bergrede in het licht van de Vedanta-leer 

  • Ashtavakra Samhita 

  • Irena Tweedie 

  • Kathleen McGowan 

  • yoga-Vasishta 

  • Hans Laurentius 

  • Alexander Smit

  • Esther Hicks

...en af en toe een heerlijke Scandinavische detective!

becoming supernatural bookcover.jpg
bottom of page