top of page

Historie - Sai tempel Onderdijk

Hoe het begon…

De ontwikkeling van een Sai Tempel en alle activiteiten die daaruit voortvloeiden

In 1989 kregen de ouders van Bas, Jan en Alída van Velzen, na het bijwonen van een studiegroep in Hoorn de ingeving een meditatie ruimte te creëren in hun eigen huis. Al snel verplaatste de studiekring in Hoorn zich naar Onderdijk en was de geboorte van een tempeltje in een voormalig slaapkamertje een feit.

 

Alída was geïnspireerd geraakt door de boeken van Sathya Sai Baba, een groot Meester uit India. Na het bijwonen van een symposium in Hamburg begon ook Jan met het lezen van Baba’s boeken. 

 

De gedachte kwam bij Alída op om ooit eens naar India te gaan. De gelegenheid deed zich echter sneller voor dan ze had kunnen vermoeden. Op 24 september 1989 sloot ze zich aan bij een groep die naar India afreisde. Jan ging ook mee, niet omdat de reis hem zo aantrok, maar toch nieuwsgierig naar het fenomeen Sai Baba en vooral om zijn vrouw niet ‘kwijt te raken’

Thuisgekomen van deze indrukwekkende ervaring pakten ze samen enthousiast de draad weer op met dit verschil, dat de studieochtend plaats ging vinden in de woonkamer en de bijeenkomst werd afgesloten met zingen (oefenen van devotionele liederen ‘bhajans’ genaamd) in het tempeltje. 

Samen vergrootten Jan en Alída de positieve energie in het kamertje door iedere dag te beginnen met 21 keer ‘OM’ en ‘s avonds de dag af te sluiten met een overdenking. Iets wat ze ook nu nog dagelijks doen.

Na een aantal jaren werd de ruimte voor het zingen te klein. Ze weken uit naar een andere locatie in een kerkgebouw om na een korte periode weer terug te keren naar Onderdijk. Vanaf die tijd komt niet alleen de studiegroep samen op vrijdagochtend, maar wordt er ook op zondagochtend, inmiddels met een behoorlijk repertoire, gezongen.

In 1991 gaat Bas samen met zijn broer naar India op een rondreis van 6 maanden. Hij ontmoet daar Sathya Sai Baba en Guruswami. Weer thuis in Nederland blijkt dat India een enorme aantrekkingskracht op hem uitoefent waardoor hij besluit om terug te gaan. In de vier jaar die daarop volgen woont, studeert en werkt hij voornamelijk in India en krijgt spiritueel onderricht van Guruswami. Deze geeft hem een opdracht mee om in Nederland een plek te starten waar mensen, ongeacht achtergrond of religie, een thuis zullen krijgen.

In 1996 brengt Guruswami Bas in contact met Swami Gopala Krishna die hem liefdevol omarmt en waar hij onverwachts 3 maanden mag verblijven. Het bleek verwarrend voor sommige Baba ‘devoties’ (toegewijden) dat Bas naast Sai Baba, Swami Gopala Krishna als een Meester ging beschouwen. Een deel van de groep scheidde zich af van ‘Onderdijk’, maar een kleine groep bleef en die breidde zich snel weer uit.

Op 3 mei 1998 wordt met de feestelijke opening van de nieuwe tempel (in de vroegere bollenschuur) de Eénheid van beide Meesters onmiskenbaar uitgedrukt.

Sinds die tijd heeft de tempel menig metamorfose ondergaan en is Bas (inmiddels Kannaiah genoemd) niet meer weg te denken uit de Tempel in Onderdijk.

Ondanks dat Bas meerdere keren is verhuisd na zijn huwelijk met Carla Hartog bleef hij doorgaan met bijeenkomsten in Onderdijk. In 2011 werd tot ieders grote verrassing een nieuwbouwhuis naast de tempel betrokken. Met de aankoop (oktober 2016) van de ruimtes achter het huis van Jan en Alída hebben zij de continuïteit van de tempel willen garanderen.

Zij hopen daarmee, om dat wat Jan en Alída samen zijn begonnen, met steun van de vele bezoekers, voort te zetten...

bottom of page