top of page

Berichten / messages

WiFi(GHT)???

Swami’s boodschap voor de GKS Levensschool

 

Belichamingen van liefde,

Ik ben blij om te zien hoe jullie je inzetten voor het organiseren van spirituele workshops en Sathsangs (samenkomsten). Kannaiah (Bas) en Carla, ga vooral door met dit spirituele werk.

 

Het geweld en de haat tussen religies en landen doet mij intens pijn. Het is zo ontmoedigend om de bomaanslagen in Syrië te zien, waar zoveel kinderen, vrouwen, oude mensen en vele anderen omkwamen en gewond raakten. Alsjeblieft, stop dit!

 

Mijn dierbare jongeren, moeders, zusters, broers, kinderen, stop alsjeblieft met deze waanzin van haat en geweld en begin met liefdevol met elkaar om te gaan. De Aarde is rond en als je om haar heen reist, kom je weer op hetzelfde punt terug. Dus hoe kunnen landen van één Aarde afgescheiden zijn van elkaar.

Wij zijn één... Als één deel van het lichaam gewond is dan ervaart het hele lichaam pijn. Hetzelfde geldt wanneer de bevolking van één land in de wereld lijdt, dan lijdt de rest van de wereld ook.

Je kwetst of verwondt toch ook niet opzettelijk iemand uit je eigen familie? Natuurlijk niet! Waarom dan niet de wereld beschouwen als één familie?

Religie is bedoeld om God in jezelf te zoeken en te beseffen dat Hij ook in ieder ander is.

Heb mededogen en liefde voor alle levende wezens. Laat er universele vrede en broederschap zijn.

 

Het doet mij ook pijn om mensen – in het gewaad van goeroes – meditatie en spiritualiteit te zien onderwijzen voor geld. In deze eeuw van Kaliyuga (het huidige tijdperk volgens de vedische kalender) kan men God alleen vinden door Zijn werk te doen…


Goed werk is werk vanuit het hart gedaan; met liefde.
Werk dat anderen kwetst is slecht werk.

De mensheid dienen is God dienen.

Ik zeg dit spontaan, maar met de vastberadenheid om het lijden van de mensheid te verlichten...

Met mijn zegeningen voor ieder van jullie.
Swami Gopal Baba

 

<< Ieder land is slechts een kamer in het huis van God – Sathya Sai Baba >>

Swamy's Message for Holland GKS Life School.

 

Dear Embodiments of Love,

I am very happy to see all your efforts in undertaking spiritual workshops and Sathsang. Kannaiah (Bas) and Carla, go ahead and conduct more such divine work.

 

I am deeply pained by the violence and hatred amongst religion and countries. It's so disheartening to see the bombings in Syria, where scores of children, women, old people and many others have died and many wounded. Please, please stop this.

 

My dear youth, dear mothers, sisters, brothers, children, please stop this madness of hatred and violence and start loving each other. The Earth is round and you come back to the same point when you travel around it. So how can the countries be different?

We are one! If one part of the body is wounded, the entire body is in pain.

Similarly, when one country is hurt, the entire world suffers. Do you wound your brothers and sisters in your family? No, definitely not. Then why not consider the world as one family?

Religion is meant to seek God within and see Him in all.

Have compassion and love for all living beings. Let there be Universal peace and brotherhood.

 

I am also pained by people, in the garb of gurus, preaching meditation for money.

In this age of Kaliyuga, one can seek God through his work alone.

Good work is Godly work, but the actions that hurt others are demonic.

Service to Humanity is Service to God.

I say this spontaneously, but with the determination to alleviate the suffering of mankind...

Blessings to all,

Swami Gopal Baba

<< Each country is but a room in the mansion of God - Sathya Sai Baba >>

bottom of page