top of page

India project 

sociale projecten

Gratis oog- en tandheelkundige 'Camps'

Een team van oog- en tandartsen van gerenommeerde ziekenhuizen zetten zich belangeloos in voor deze 'Camps' samen met vrijwilligers van de Sai Mandiram. De 'Camps' worden georganiseerd door de Sri Sai Mandiram Trust en komen ten goede aan de armen uit de dorpen en het gebied rondom de Ashram.
Zo’n 100 van dergelijke 'Camps' zijn in de afgelopen jaren gehouden en duizenden patiënten hebben baat gehad bij deze gratis medische voorzieningen.

Het geven van eten aan de armen

Elke dag wordt in de ashram van Swami eten bereid en uitgedeeld aan de armen.

 

Uitdelen van dekens

<< Handen die helpen zijn heiliger dan lippen die bidden >>

projects

Free Eye and Dental Camps

 

A Team of Ophthalmologists and Dentists from reputed Hospitals conducts these Camps along with volunteers of the Sai Mandiram. The Camps are being organised by the Sri Sai Mandiram Trust and will benefit the urban poor living in and around the Ashram Area.Nearly 100 such camps have been held in the last several years and thousands of patients have benefited from these free Medical Camps.

 

Feeding the poor

 

Every day food is provided and served for the poor in Swami’s ashram.

 

Distribution of blankets

 

<< Hands that help are holier than lips that pray >>

bottom of page