top of page

Sai Tempel - Sri Sai Mandiram, Onderdijk

SARVADARMA darkblue 10 cm.gif

Onze Sai Tempel, ook wel Sri Sai Mandiram genoemd, is qua grootte en aankleding

een huiselijke tempel. Sai betekent Moeder en 'saai'  is de tempel allerminst...

Shiva (de vernietiger van onwetendheid) en de Guru (brenger van ware kennis) ‘huizen’

op deze plek, waardoor er een bijzondere synergie ontstaat die persoonlijke ontwikkeling (Sadhana in het Sanskriet) mogelijk maakt voor de bezoeker.

Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten ongeacht achtergrond of religie.

 

Wat kun je daar verwachten, vraag je je mogelijk af!

 

Op gezette tijden zingen we devotionele liederen (Bhajans) en Mantra’s met elkaar.

Ook kun je een eeuwenoud ritueel bijwonen, ‘Rudrabishekam’, waarbij Bas (Kannaiah) in het Sanskriet verzen reciteert. Een soort geleide meditatie zou je het ook kunnen noemen met als bijkomend effect dat er positieve energie vrijkomt door de vibratie.

Het helpt je je geest stil te maken, waar menigeen behoefte aan heeft.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige bezoekers na afloop stilletjes naar huis gaan.

Weer anderen blijven na afloop koffie of thee drinken in de koffieruimte bij de tempel.

Er kan spontaan ‘Sathsang’ ontstaan. We spreken over ‘Sathsang’ als het gesprek persoonlijk,

of in de groep, net een tandje dieper gaat, los van gezelligheid.

Zo kunnen we elkaar ondersteunen en stimuleren op het pad van spirituele ontwikkeling.

De tempel is dagelijks open voor mensen die stilte zoeken.

 

Waar staat G.K.S. in het logo voor? 

 

  • Gnana (wijsheid, kennis van jezelf)

  • Karma (bewegen, werken, handelen)

  • Sangam (samenkomen, sathsang)

Daar waar wijsheid, kennis en werk ‘hand in hand’ gaan kan innerlijke groei plaats vinden. De lotus staat o.a. symbool voor menselijke groei, puurheid en contact met de ziel. Met haar wortels in de modder rijst de lotus op uit het water, zonder een spatje modder op haar bloem, vastbesloten het zonlicht te bereiken. Dit is waar wij als GKS voor staan en wat wij trachten te verwezenlijken.

Aan de GKS is geen lidmaatschap verbonden. Iedereen die zich thuis voelt bij ons gedachtegoed is welkom om deel te nemen aan de activiteiten.

 

Waarom zou ik me met deze ‘club’ inlaten?

Moet er niet aan denken me in te laten met een of andere vage, zogenaamde spirituele organisatie of sekte, zul je mogelijk zeggen! Het is belangrijk altijd kritisch te blijven op je spirituele pad.

Wij, de GKS in het algemeen, hebben niet de bedoeling zieltjes te winnen, vragen geen geld; alles is gratis en vrijblijvend. We richten ons op de diepere betekenis van het Leven.

Het kan zijn dat je je wat eenzaam voelt op je innerlijk pad, of dat je moeite hebt je draai te vinden in een bestaande kerkelijke organisatie. Het kan ook zijn dat iets, zonder dat je het begrijpt, ‘resoneert’ bij het lezen van onze website. Ben je nieuwsgierig geworden?

Wij zijn letterlijk en figuurlijk,  heel toegankelijk, mede door onze werkervaring met mensen.

Soms lopen bezoekers een tijdje met ons op, alvorens hun eigen pad te kiezen! Zoveel mensen, zoveel wegen. Anderen ervaren de tempel als een warme deken en blijven.

 

Onze inspiratiebronnen

Shirdi Sai Baba en Sri Sathya Sai Baba waren grote Meesters uit India met miljoenen volgelingen over de gehele wereld. Zij hebben door Hun leven en leringen gebaseerd op de vijf menselijke waarden: Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid, vele zoekenden geïnspireerd en inzicht gegeven in zichzelf.

 

Sri Gopal Krishna Baba woonde in een ashram (hermitage) in Zuid India en heeft onze harten gestolen met Zijn ‘Moederlijke’ Liefde voor iedereen. Hij is de oprichter van GKS.

In 2001, 2004 , 2014  en 2019 heeft ‘Swami’, zoals we hem noemen, de tempel in Nederland een bezoek gebracht. Wat hebben we daarvan genoten! 

Op donderdag (Gurudag) 11 juni 2020 heeft Swamiji Zijn aardse lichaam verlaten. Vertrouwende op Zijn Alomtegenwoordigheid, Zijn liefde en zegeningen over ons allen, zullen we Zijn werk onder Zijn leiding blijven verrichten. 

Jezus, Shri Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharshi en anderen...

Wereldleraren komen ons niets nieuws vertellen. Ze laten ons juist de waarde inzien van onze eigen religieuze cultuur. 'Word een beter Christen, Hindoe of Moslim...' is hun devies.

Een gekozen vorm of juist het vormloze, net wat jou het meeste aanspreekt, zal de beste weg blijken te zijn naar het besef dat het goddelijk principe ‘Divinity’  in elk van ons aanwezig is.

Nieuwe ‘bewoner’… Mohanji 

Maandag 14 maart 2022. hebben we een foto van Mohanji opgehangen in de Sai Tempel. Weer een andere Guru, vraag je je mogelijk af. Wel, voor sommige nieuwe mensen.  Bewustzijn is Eén en heeft geen vaste gedaante nodig om zich kenbaar te maken! Het zou weerstand kunnen oproepen bij mensen die zich verbonden voelen met onze tempel en onze trouwe bezoekers. Voor diegenen die zich afvragen wáárom Mohanji’s foto wel een plaats krijgt in de tempel en andere Meesters niet, maak ik jullie deelgenoot van wat Mohanji ons vertelde. “Daar waar pure toewijding is aan de Meester (Swami Gopala Krishna heeft Zijn aardse lichaam in 2020 verlaten) zal de Traditie van Meesters die rol overnemen, zodat de toegewijden Eénheid bereiken.” 

Wij hebben ervaren dat na het verdriet van Swami Gopala Krishna’s Samadhi, Mohanji’s bezoek aan de tempel ons troost en kracht heeft gegeven. De rol die Mohanji aanneemt is voor iedereen anders.  Voor ons is het een bevestiging van Swami’s energie. Hij heeft Mohanji naar ons toegestuurd. Dankbaar en blij zijn wij met Mohanji’s komst. Na zijn spontane bezoek in augustus 2021, heeft Mohanji de Sai Tempel wederom een bezoek gebracht in begin juni 2022. Wij genieten nog na...

‘Let's celebrate Divinity’ kan dan de ‘raga’, de grondtoon, je levensmotto worden!

bottom of page